Mocions

Camp de Refugiats de Mória

Moció presentada pel grup municipal de la Cup sobre el camp de refugiats de Mória.

Exp.: ALC 2020 63-2

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels presents

Exposa el Sr. Carles Garcia, portaveu del grup municipal la CUP-AMUNT, el contingut de la moció següent:

“El dia 9 de setembre vam saber que un incendi – probablement provocat – va destruir completament el camp de refugiats de Mória, a l’illa grega de Lesbos. En aquest camp de refugiats, dissenyat per a 2.500 persones i que era el més gran de Grècia, malvivien prop de 13.000 en condicions infrahumanes i de privació de llibertat malgrat que la majoria fugen de conflictes tan crus com el de Síria o el de l’Afganistan i que el seu únic delicte és intentar trobar una vida millor.

El destí de tots aquest refugiats és ben incert. L’1 de març el govern grec ja va suspendre al seu territori el dret d’asil que garanteix la Convenció de Ginebra i ho va fer amb el suport de la Unió Europea (tant de la Comissió com del Consell i del Parlament). La pròpia presidenta de la Comissió – Ursula Von Der Leyen – va agrair Grècia el fet de fer d’escut europeu.

Des de llavors hem vist com guardacostes grecs disparaven foc real contra refugiats indefensos en el mar, organitzacions de juristes pro drets humans han documentat deportacions col·lectives (prohibides pel dret internacional), o com el New York Times i Der Spiegel denunciaven que Grècia feia servir presons secretes per a migrants indocumentats i com es feia servir la pandèmia de covid19 per tal de restringir encara més la mobilitat i els drets dels refugiats.

L’endemà del gran incendi grups de veïns van tallar amb camions tots els accessos al camp de refugiats. Volien impossibilitar la rehabilitació del camp per tal d’evitar la tornada dels refugiats que van fugir durant l’incendi. Encara que of Amanacer Dorado es va dissoldre, sí que es manté a Lesbos una amalgama de grups xenòfobs i racistes que junt amb ex-membres d’aquesta organització i altres feixistes organitzen atacs contra els migrants.

La reorganització de l’extrema dreta a Lesbos i a tota la UE, a més de ser una greu amenaça per la vida dels migrants, també són instrumentalitzats per les autoritats locals, el govern grec i les institucions europees per incomplir sistemàticament les obligacions que imposa el dret internacional humanitari.

En front de tot això i atès que amb data 28 de novembre de 2019 el Ple va declarar Sant Just Desvern com a Municipi Antifeixista, aquest mateix Ple proposa l’adopció dels següents

ACORDS:

1.- Denunciar que els estats europeus han incomplert el compromís a què van arribar el 2015 per acollir 160.000 persones refugiades i exigir el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans, de la infància i els dels de les persones migrants que provenen de països en guerra, violència o amb vulneracions dels drets humans.

2.- Demanar al Gobierno de España, a la resta de governs de la Unió Europea, al Parlament Europeu, al Consell i a la Comissió Europea, que actuïn amb celeritat en la reubicació immediata i sense condicions de tots els sol·licitants d’asil a Lesbos.

3.- Demanar igualment a tots els anteriors que tinguin en compte l’ofert a del Govern de Catalunya d’acollir un mínim de 120 persones refugiades (20 de les quals menors no acompanyats) provinents del camp de Mória.

4.- Demanar també que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una operació permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a la Unió Europea.

5.- Fer arribar aquests acords a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, al Departament d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Espanyol, al Parlament Europeu, al Consell Europeu, a la Comissió Europea i a l’Agència de la ONU per als Refugiats (ACNUR).”

Votació: Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la unanimitat dels presents.

Ple Municipal Exp.: ALC 2020 63-2

Sant Just Desvern, 24 de setembre de 2020