Mocions

Suport al col·lectiu Empoderament Lila de l’Institut

Moció sobre Violència Masclista a l’Institut Públic del poble

Aprovada per unanimitat

Atesa la denúncia amb data 12/09/2019 presentada per la plataforma Empoderament Lila a l’Institut de Sant Just sobre diversos casos d’assetjament sexual dins de les mateixes aules del centre i sent coneixedors de la situació, el Grup Municipal CUP-AMUNT no podem restar immòbils.

Tal com Empoderament Lila ha denunciat al centre educatiu, la intimidació i l’assetjament per part d’un professor porta donat-se des de fa més de quatre anys amb total impunitat. La mateixa agrupació feminista també denuncia que la direcció del centre ha estat còmplice d’aquesta situació silenciant tota mena de queixes presentades anteriorment.

És per això que des d’aquest Grup Municipal proposem al Ple de l’ajuntament de Sant Just Desvern els següents acords:

Primer. El Ple de Sant Just Desvern es posiciona rotundament en contra de qualsevol indici de violència masclista o abús de poder en tots els espais.

Segon. El Ple demana a les autoritats corresponents que s’aclareixin els fets i que es prenguin les mesures disciplinàries que corresponguin a tant a la persona implicada com a la pròpia direcció pel seu encobriment.

Tercer. El Ple insta al Govern d’aquest Ajuntament a intensificar les actuacions ja previstes en el Pla Municipal de Gènere i a realitzar campanyes complementàries de prevenció periòdiques sobre relacions abusives, no només en l’entorn de la Festa Major sinó també durant tot l’any i especialment als centres educatius a l’inici de curs.

Quart. Realitzar un protocol municipal de detecció de violències masclistes específic per a centres educatius de tota mena i vetllar pel compliment dels ja existents si n’hi hagués.

Cinquè. Fer una campanya basada en infografies on s’exposi el circuit per la prevenció de violència masclista i publicar les infografies en tots sistemes de difusió oficials, als llocs amb risc que es pateixin agressions i també en els lavabos de dones de tots els locals d’accés públic de Sant Just Desvern.

Sisè. Fer arribar els acords presos per aquest Ple a la Direcció de l’Institut de Sant Just Desvern, als Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Consell Municipal Escolar, a totes les entitats que desenvolupen qualsevol activitat educativa o de lleure escolar al nostre municipi, a la Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya