Articles del butlletí

Pacte de (PS)Ciutat i retorn a l’escola

Aquest Grup Municipal ja ha expressat reiteradament el desacord amb el sistema de funcionament de Consell de Ciutat basat en un Grup Impulsor inicial de funcionament poc democràtic que ha generant un document validat únicament pel PSC i que ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia. També vam presentar objeccions sobre la tria i el paper dels anomenats “experts” – la majoria triats pel PSC – així com l’evident buit d’expertesa en el camp del canvi climàtic i l’ecologisme, i més tenint veïnat de reconegut prestigi en aquests camps.

Igualment, ja vam expressar la nostra perplexitat per la manca de representació inicial de la classe treballadora. Entenem que aquesta metodologia consistent en aglutinar una sèrie propostes d’origen divers sense haver consensuat abans una DIAGNOSI de la situació ens porta -lògicament- a la situació paradoxal de recopilar propostes contradictòries. La pròpia metodologia d’aprovar el Pacte de Ciutat per Decret, a més, condiciona totalment la feina del futur Consell de Ciutat. De fet, aquest es trobarà amb què la feina que hauria de desenvolupar és precisament la feina que ja ha fet l’anomenat Grup Impulsor. En aquestes circumstàncies el Consell de Ciutat queda completament relegat a una funció merament decorativa.

Per una altra banda, els grups municipals en l’oposició estem preocupats pel retorn a l’escola al setembre i hem demanat un Ple Extraordinari per tractar d’aquest tema i també per poder expressar la negativa de l’oposició a regalar els romanents del nostre municipi al Regne d’Espanya. Quan us arribi aquest article segurament ja s’haurà celebrat aquest Ple o s’estarà a punt de fer-ho