Articles del butlletí

Municipalitzacions

Els partits polítics de l’establishment, sobre tot els liberals (gairebé tots), sovint tenen l’estrany costum de rebutjar, criticar i ridiculitzar obertament qualsevol intent de municipalització de serveis bàsics al·legant que, en la majoria de casos, és il·legal fer-ho o simplement inconvenient, com va fer na Gina Pol i Borràs, regidora del govern municipal de Sant Just en l’últim ple abans de la pandèmia. Caldria explicar-li que l’externalització de serveis que, històricament havien estat gestionats pels propis ajuntaments, precaritza els llocs de treball i fa que la qualitat del servei es ressenteixi, perquè com és obvi l’empresari que presta el servei n’ha de treure un rendiment que ha de sortir dels sous dels treballadors i de la prestació del servei, que sovint no és prou acurada.

La regidora del nostre govern potser també desconeix que les municipalitzacions s’han anat estenent arreu del país com per exemple a Sabadell en l’anterior legislatura, on es va municipalitzar “l’aigua” i la “zona blava”, o a Castelldefels, que gestiona directament la “recollida de residus” i el “servei de neteja viària”. Però un cas força clar és el de Navàs, on hi viuen 6000 persones i que està governat per la CUP on es gestiona directament l’aigua, la recollida porta a porta, les piscines, el gimnàs, l’escola bressol, l’escola de música, la residència d’avis amb 74 places, la neteja viària, la neteja d’edificis públics, el SAD, la brigada municipal….

Municipalitzem?