Mocions

Pablo Hasel

Moció del grup municipal CUP-AMUNT , JxCAT – AR i ERC de suport a Pablo Hasél i la preservació del dret de llibertat d’expressió.

El plenari resta rebutjada per la majoria absoluta de nou (9) vots a favor de les regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC, MSJ-ECG i del regidor no adscrit i amb vuit (8) de la resta de regidores i regidors presents dels grups municipals de JXCAT-PAR, ERC i CUP, respectivament.

Exposa el Sr. Carles Garcia, portaveu del grup municipal la CUP-AMUNT. el contingut de la moció següent:

“Pablo Hasél, artista raper, va entrar a presó el dimarts dia 16 de febrer de 2021, acusat d’injúries a la corona, injúries a les institucions de l’estat i enaltiment del terrorisme. Aquesta detenció, que suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos i preses polítiques, va ser executada pel cos Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en oposició total al reconeixement de drets fonamentals. Però no tot comença amb Pablo Hasél ja que hem de recordar el cas dels “titiriteros” i l’exili del raper mallorquí Valtònyc, acusat també d’injúries a la corona, entre d’altres artistes represaliats. Tots aquests procediments converteixen l’Estat Espanyol en un dels estats del món que més practica la persecució d’artistes.

Semblaria que la mal anomenada “transició democràtica”, després de la dictadura de Franco, havia d’assegurar una evolució sòlida cap al blindatge dels drets socials, civils i polítics, però queda palès que no és així. Pablo Hasél es convertirà en el primer artista empresonat a l’Estat Espanyol des dels inicis de la “transició democràtica”.

Cada vegada, som més conscients que accions d’aquestes característiques són advertiments per tal d’apaivagar la dissidència política i ideològica. Ja ho hem vist amb l’empresonament i l‘exili de les preses i presos polítics catalans. Ara toca l’àmbit de la cultura, apel·lant la limitació del dret a la llibertat d’expressió, un dret avalat per la Declaració Universal dels Drets Humans (Art.19) i per la mateixa Constitució Espanyola però que ha estat obviat per un Aparell d’Estat que actua de la mateixa

manera amb independència del partit que hi hagi al gobierno .

Per aquests motius, el Grup Municipal CUP-AMUNT proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Manifestar el suport a Pablo Hasél i mostrar el rebuig total i absolut al seu empresonament.

Segon.- Exigir l’anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de qualsevol persona que hagin fet ús del seu dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.

Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei mordassa i la reformulació del Codi Penal en aquells aspectes que afecten la llibertat d’expressió..

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a Amnistia Internacional (https://www.es.amnesty.org/contacto/), al Parlament Europeu i a la Relatora Especial sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d’opinió i d’expressió.

(https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionQuestionnaire.aspx).

Votació: Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta rebutjada per la majoria absoluta de nou (9) vots a favor de les regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC, MSJ-ECG i del regidor no adscrit i amb vuit (8) de la resta de regidores i regidors presents dels grups municipals de JXCAT-PAR, ERC i CUP, respectivament.

Ple Municipal Exp. ALC 2021 21

Sant Just Desvern, 25 de febrer de 2021