Articles del butlletí

Les treballadores reclamen millores laborals per donar un millor servei a la ciutadania

Els grups municipals d’Endavant Sant Just, Esquerra Republicana, CUP – Amunt i la regidora no adscrita Anna Vilanova fem aquest article conjunt que trobareu repetit als nostres espais del Butlletí d’aquest mes de maig de 2022.

Ho fem després d’haver-nos trobat amb els representants del personal municipal. Aquestes han servit, entre d’altres coses, per constatar la manca de propostes de solució per part de l’Ajuntament en moltes de les seves reivindicacions. Algunes d’elles gairebé històriques.

Es posa de manifest la poca organització i previsió a llarg termini pel què fa la política de Recursos Humans.

A tall d’exemple, l’Organigrama de l’Ajuntament es va aprovar en el ple del 27 de febrer del 2020. Aquesta eina havia de permetre resoldre alguns dels riscos psicosocials que es van detectar arran de l’estudi que es va fer el 2018 a requeriment d’inspecció de treball del 2017.

Un cop aprovat, el compromís va ser de presentar aquest organigrama a tota la plantilla. Amb el confinament derivat de la pandèmia de la Covid19 i del canvi d’alcaldia i de gerència, a hores d’ara aquesta presentació encara està pendent.

Una millor organització dels Recursos Humans i de les tasques comportaria una major implicació i compromís per part del personal que ja fa temps està sobrepassat. Aquesta sobrecàrrega fa que el personal de l’Ajuntament no pugui desenvolupar la seva feina amb totes les seves possibilitats ni en els terminis que voldrien.

L’Organigrama és la peça clau per resoldre aquests problemes, ja que una bona direcció de cada un dels serveis optimitzarà i prioritzarà les feines de cada una de les persones que treballen a l’Ajuntament.

Cal que l’equip de govern dissenyi un organigrama d’acord a les necessitats actuals del municipi i que tingui prou recorregut per assumir les modificacions que hi pugui haver en la plantilla. Així mateix cal una actualització de l’estudi de riscos psicosocials del 2018.

Un organigrama complet i actualitzat millorarà les condicions de treball de tota la plantilla i d’aquesta manera els serveis que rep el veïnat del nostre municipi.

Aleix Abadia, Pere Bosch, Josep Maria Cortés, Laia Flotats, Montse Molinero, Sergi Seguí, Désirée Triler, Anna Vilanova.

https://santjust.net/media/uploads/butlletins/butlleti_341.pdf