Mocions

L’Ajuntament declara l’estat d’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Grups dels Municipals CUP-AMUNT, Movem Sant Just-ECG i JxCat-AR i PSC aprovada per unanimitat

L’Ajuntament de Sant Just Desvern reconeix que tant l’atmosfera del nostre
planeta com els éssers vius que conformen la seva biosfera es troben en
greu perill. Així ho proven els informes recents de Nacions Unides a través
dels seus organismes IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services) i IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) que alerten d’una gravíssima pèrdua de biodiversitat -més
d’1 milió d’espècies amenaçades- i d’un increment constant de la
temperatura del planeta que, si no s’actua amb urgència, seguirà creixent i
el farà inhabitable.
Així doncs, l’ajuntament, com a institució al servei del veïnatge, es veu en
l’obligació política d’acceptar la gravetat de la situació climàtica i d’activar
els mecanismes al seu abast per tal de mantenir tots els serveis
ecosistèmics que ens dóna la biosfera i que permeten la nostra subsistència.
Atès que l’Ajuntament de Sant Just es va adherir al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses pel Clima i l’Energia l’any 2016, amb que es van assumir els
objectius de la Unió Europea pel 2030 de reduir les emissions de Gasos
d’Efecte Hivernacle (GEH) com a mínim en un 40% a l’any 2030.
Atès que que l’Ajuntament de Sant Just va elaborar i aprovar de manera
unànime l’any 2018 el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).
Atès que el 14 de Maig de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya va
aprovar un acord declarant la situació d’Emergència Climàtica i Ambiental
per assolir els objectius en matèria de mitigació establerts a la Llei del canvi
climàtic, aprovada l’1 d’agost de 2017.
A aquests efectes, i a instància dels Grups Municipals CUP-AMUNT, Movem
Sant Just-ECG i JxCat-AR, l’Ajuntament de Sant Just Desvern declara l’estat
d’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA amb l’adopció dels següents acords:

1.-Subscriure i desenvolupar els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) acordats per la Organització de Nacions Unides
(ONU) en el 2015 i especialment, pel que fa al canvi climàtic, els
següents:

6-Aigua neta i sanejament

7-Energia asequible i no contaminant

11-Ciutats i comunitats sostenibles

12-Producció i consum responsable

13-Acció pel clima

15-Vida d’ecosistemes terrestres

 1. Iniciar els tràmits per aprovar Pla Local d’Acció d’Energia Sostenible i
  Clima (PAESC), que ha d’analitzar, ordenar, prioritzar i calenderitzar
  les accions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic que ha de dur a
  terme l’Ajuntament dintre de les seves competències destinades a
  contribuir a la reducció del consum energètic, l’emissió de gasos
  d’efecte hivernacle (GEH) i la generació d’energia provinent de fonts
  renovables.
 2. Fer el seguiment, avaluació i les modificacions necessàries als
  reglaments, normatives, mecanismes i el recursos corresponents, per
  tal de garantir una reducció progressiva del gasos d’efecte hivernacle
  fins a arribar als compromisos establerts de reducció del 40% de les
  emissions el 2030, i amb l’objectiu final d’aconseguir la neutralitat
  d’emissions abans de 2050.
 3. Accelerar l’abandonament de l’ús de combustibles fòssils, passant
  l’abans possible a fer servir energies 100% procedents de fonts
  renovables, començant per la flota de vehicles destinats als serveis i
  al transport públic.
 4. Fer una avaluació energètica de tots els edificis i instal·lacions
  municipals i públiques del municipi, determinant actuacions que
  augmentin al màxim que sigui possible l’eficiència i l’estalvi energètic
  de les mateixes, incentivant l’ús de tecnologies d’alt rendiment i
  posant especial cura en els aïllaments tèrmics de l’edificació actual i
  futura, així com impulsant accions similars en el sector privat.
 5. Fomentar l’autoconsum energètic amb la creació i tutela de noves
  Comunitats Energètiques tal com les defineix la proposta de Directiva
  Europea COM (2016) 864, com ja s’està començant a fer amb l’estudi
  de les comunitats corresponents als entorns de l’Escola Montserrat i
  de l’Ateneu, i aplicant els incentius fiscals disponibles.
 6. Incentivar que el teixit econòmic del municipi s’adhereixi al Programa
  d’Acords Voluntaris per a la Reducció de les Emissions de Gasos
  d’Efecte Hivernacle desenvolupat per l’Oficina Catalana del Canvi
  Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
 7. Seguir fomentant i creant noves accions educatives, d’informació i
  conscienciació sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic i la
  urgència de mesures necessàries per tal de frenar i revertir
  l’escalfament global.