Articles del butlletí

El jovent només ha pogut accedir a 6 dels 12 habitatges promesos per l’Ajuntament

A la promoció dels habitatges de lloguer protegit de l’IMPSOL de Mas Lluí, l’Ajuntament, a través del Butlle- tí Municipal d’abril de 2022, va assegurar que dels 30 habitatges, 12 estarien reservats a joves menors de 35 anys, 7 per a col·lectius específics i un altre, per a perso- nes amb mobilitat reduïda.

Però un cop adjudicats els habitatges no ha estat així, ja que només han estat 6 per als joves, segons informa- cions de l’IMPSOL.

Davant d’aquesta situació, ens sumem a la campanya d’ARRAN Sant Feliu-Sant Just per denunciar aquest en- gany i reivindiquem, com ells, més habitatges de lloguer protegit per al jovent perquè no es vegi forçat a marxar del poble.

El Butlletí número 347 Desembre 2022 – Gener 2023