Articles del butlletí

Dubtes sense aclarir

Des del grup municipal CUP-Amunt i l’Assemblea local tenim el propòsit de col·laborar en la millor gestió dels serveis i les infraestructures públiques. La revisió i anàlisi de les propostes de govern és una de les eines de què disposem per aportar millores i crítiques quan es presenten projectes que no acaben de convèncer. Potser haureu vist articles al Butlletí, parades informatives o pancartes que denuncien alguns temes que també hem dut als plens.

Cal una bassa de laminació a la nova deixalleria?

El cert és que no tenim clars els motius pels quals es va decidir que calia una nova deixalleria. Sí que hem escoltat arguments: està obsoleta, era provisional, no té capacitat per créixer… Segons el nostre parer cal consens en aquells projectes que impliquen despeses importants i tan sensibles en un context de crisi climàtica; la gestió de residus és especialment important. Un cop el govern ha decidit que calia una nova i més gran deixalleria, hem sabut que s’ubicarà tocant a la riera, i per això vam presentar al·legacions al projecte. Resulta que, certament l’ACA ha aprovat el projecte presentat per l’Ajuntament, tot i que caldrà fer algunes millores al projecte inicial aixecant un muret. Tenint en compte que NO és la màxima autoritat en gestió de riscos a causa del canvi climàtic, cal anar més enllà i replantejar el projecte que ubica la deixalleria en terreny inundable. Cal una bassa de laminació i millor encara, una nova ubicació per a la deixalleria.

Qui ha participat sobre els usos de Can Freixes?

En aquest cas, hem d’explicar que NO es va plantejar una consulta al poble sobre l’ús de Can Freixes. Es va preguntar a una seixantena de dones, el grup que participava al projecte «les dones busquem casa», la ubicació de la Casa de les Dones. Si s’hagués consultat tot el poble, hi estat al costat: participació popular, sempre.

La neteja viaria i la recollida de residus no funciona?

L’argument de contenidors més grans no és sostenible. Treballar per a reduir residus sí. Quina millora suposa la identificació personal amb xip? Per què identificar el veïnat de manera individual? Si no hi ha un retorn en forma d’algun tipus de contrapartida, en eficiència en la gestió de residus, reduint la despesa municipal o bonificant impostos no convenç