Mocions

Declaració municipi republicà i antimonàrquic

Moció dels grups municipals CUP-AMUNT, ERC i regidora no adscrita per declarar Sant Just Desvern municipi republicà i antimonàrquic. Exp. ALC 2022 25

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta desestimada per la majoria simple de vuit (8) vots en contra de les regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC i el regidor no adscrit, amb l’abstenció de la Sra. Laia Flotats i el Sr. Pere Bosch del grup municipal de PDeSTJUST i del regidor de MSJ-ECG, i dels vots a favor dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERC, CUP-AMUNT, del Sr. Josep Ma. Cortès del grup municipal de PDeSTJUST i de la regidora no adscrita, respectivament.

Exposa el Sr. Aleix Abadia Huguet, portaveu del grup municipal de la CUP-AMUNT, el contingut de la moció següent:

“La institució que actualment dona forma a l’estat espanyol és, en essència, una institució antidemocràtica basada en drets hereditaris de sang i privilegis d’arrel aristocràtica. Si aprofundim en el cas espanyol, ens trobem amb una monarquia que, a més de legitimarse en drets propis de l’Edat Mitjana, és també directament hereva del règim franquista; el mateix dictador, poc abans de la seva mort, elegia a dit el seu successor, el rei Joan Carles I de Borbó.

La relació de la dinastia borbònica amb els Països Catalans ha estat una relació marcada per la cultura política de la imposició: des de Felip V, primer Borbó cap de l’estat espanyol que va sotmetre els catalans i les catalanes a cop d’autoritarisme polític i militar –com així demostra el Decret de Nova Planta, que abolia les institucions catalanes; el setge de Barcelona o la crema de Xàtiva– fins el darrer i actual cap d’estat, Felip VI, símbol de la unitat d’Espanya, i que tres segles després del final de la Guerra de Successió continua negant el dret d’autodeterminació de la nació catalana.

En l’actual procés de ruptura democràtica engegat pel poble català envers l’estat espanyol, pensem que és convenient assenyalar i denunciar quin ha estat el paper de la dinastia borbònica i la corona espanyola al llarg de la història, el que representa i el que simbolitza. Des del sotmetiment dels Països Catalans per dret de conquesta, a l’actual model d’estat espanyol, arcaic i antidemocràtic.


• Perquè la institució monàrquica és anacrònica i no representa a la majoria de catalans i
catalanes.
• Perquè l’actual rei ho és per herència del règim feixista encapçalat pel dictador Francisco
Franco.
• Perquè la monarquia espanyola i, en concret, la dinastia borbònica, té una llarga història
d’exercici de l’autoritarisme polític i militar contra els Països Catalans i que continua fins
la actualitat.
• Perquè els catalans i les catalanes tenim la ferma voluntat de construir una República
independent de la monarquia espanyola i amb plena sobirania.


• Perquè l’estat espanyol és, encara a dia d’avui, una presó per la resta de pobles de la
Península Ibèrica sotmesos a la corona.


• Perquè la monarquia espanyola és corrupta i manté vincles amb règims autoritaris que
són contraris als valors republicans.


• Perquè la monarquia espanyola s’ha mantingut en silenci davant de les denúncies cap al
rei emèrit Juan Carlos I de suborn, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública
i tràfic d’influències, com si tot això no anés amb ells. La fiscalia té obertes tres diligències
d’investigació a Joan Carles I: una pel cobrament de 65 milions per suposades comissions
per haver facilitat que empreses espanyoles construïssin les obres del tren l’alta velocitat
Medina-La Meca; una altra sobre si va rebre donacions no declarades, i una tercera per
saber si va ocultar els diners en paradisos fiscals.


• Perquè el rei d’Espanya, Felip VI, el dia 3 d’Octubre de 2017 va abandonar la figura
d’àrbitre que li confereix la constitució espanyola i va decidir prendre part en el conflicte,
justificant i avalant la repressió espanyola en forma de càrregues policials que l’ Estat
espanyol va desplegar a partir del primer d’Octubre.


Per tots aquests motius, volem fer palesa a través d’aquesta iniciativa la intenció d’instar a
l’Ajuntament de Sant Just Desvern

Primer.– Que es DECLARI Sant Just Desvern municipi antimonàrquic i, en conseqüència, ciutat plenament democràtica i republicana.

Segon.- Que es DECLARI el cap de l’estat espanyol, Felip VI de Borbó, persona non grata
del municipi de Sant Just Desvern.

Tercer.– INSTAR a la comissió del nomenclàtor que treballi una proposta per canviar els
noms dels espais públics que facin referència a la monarquia.”

1h 55′ 27′ – Intervenció 1
Intervencions

https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817f1cb098017f450e8ce80004?startAt=6927.0


2h 19′ 13′ – Intervenció 2
Votació
https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817f1cb098017f450e8ce80004?startAt=8353.0