Articles del butlletí

Cobrar per no faltar a la Feina!!!

És inversemblant, però la policia local de Sant Just cobra un complement de 300€ mensuals per no faltar a la feina.

Aquest complement es va implantar en la passa- da legislatura quan el regidor de seguretat ciuta- dana era en Sergi Seguí, d’ERC. Estranyament, els policies de Sant Just es posaven malalts massa sovint, deixant desatesos els veïns en haver-hi constantment un dèficit d’agents que estaven de baixa. L’equip de govern va acabar associant les baixes per malaltia amb el sou dels policies, que és inferior al dels policies d’altres municipis del voltant. És a dir, van veure que, a menor sou, més probabilitats de caure malalt.

Encara que costi de creure, en comptes d’aug- mentar el sou base per tal d’equiparar-lo al sou dels policies d’altres municipis i evitar aquest es- trany vincle entre salut i salari, l’equip de govern va concloure que era millor guarir les sovintejades malalties amb una injecció mensual de 300€. Ara, hi ha malalties que no es curen amb diners, i en aquest cas el policia no cobra, cosa que no passaria si les coses es fessin com cal i, si fos necessari, s’augmentés el sou base, però des del 2018, cada any hi ha una pròrroga de l’estrambòtica mesura.

https://santjust.net/media/uploads/butlletins/butlleti_339.pdf