Mocions

Aclarir la veritat sobre els atemptats del 17-A

Moció del grups municipals d’ERC, la CUP i de la regidora no adscrita per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost. Exp.: ALC 2022 10.

Sotmesa la proposta a consideració del plenari resta aprovada per la majoria
absoluta de nou (9) vots a favor de les regidores i regidors presents dels grups municipals
del PDeSTJUST, ERC, CUP, del regidor no adscrit i de la regidora no adscrita, amb
l’abstenció del regidor del grup municipal de MSJ-ECG, i dels vots en contra de la resta de
regidores i regidors presents dels grups municipals del PSC.

Exposa la Sra Anna Vilanova Fernández, regidora no adscrita, el contingut de la moció
següent:
“Les declaracions de l’excomissari Manuel Villarejo en seu judicial fetes el dimarts 11 de
gener, poden confirmar el que apuntaven les conclusions d’una comissió d’investigació al
Parlament de Catalunya: el Centro Nacional de Inteligencia espanyol (CNI) és el
responsable per omissió dels atemptats del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, els
quals van provocar la mort de 16 persones (de 9 nacionalitats diferents) i més de 140 ferits.

Els serveis d’intel·ligència haurien pogut evitar l’atemptat, ja que disposaven de tota la
informació necessària i, tal com ha va dir l’excomissari, van permetre l’acció terrorista “per
donar un petit ensurt a Catalunya” i perjudicar així el procés d’independència que havia de
realitzar el referèndum d’autodeterminació pocs mesos després.

Aquests petit ensurt a Catalunya va comportar morts, ferits i la creença majoritària de la
població de Catalunya que l’estat no vol arribar al final del com i el perquè va passar, i això
és inadmissible en una democràcia del s. XXI. El 17 d’agost de 2017 és una profunda ferida
que no pot quedar impune. La ciutadania de Catalunya, i concretament la ciutadania de Sant
Just Desvern demana explicacions perquè s’aclareixin els fets que van colpir el nostre país i
també el nostre poble quan es va trobar mort en Pau Pérez en un cotxe aparcat a la carretera
Reial, en Pau, o qualsevol de la resta de víctimes haguéssim pogut ser un o una de nosaltres.

Per aquests motius el ple de l’Ajuntament proposa l’adopció dels següents:

ACORDS
PRIMER.– Instar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que
tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els
serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments estatals
en la comissió dels atemptats.

SEGON.- Instar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions efectuades
per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació judicial dels
fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017

TERCER.- Instar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a matèria
reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a
l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a
Catalunya l’agost de 2017.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i/o el Parlament de Catalunya, a
desenvolupar una investigació exhaustiva dels fets per tal d’esclarir-los i elevar a instàncies
europees aquesta petició d’investigació.
CINQUÈ.- Instar al Departament d’Acció Exterior i Govern Obert català a contactar amb les
autoritats dels diferents països d’on provenien les víctimes per impulsar una investigació
profunda i imparcial.
SISÈ.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè el
govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat.”

1h 07′ 03′ – Intervenció 1
Intervencions
https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817c829bdf017eb55015e700e2?startAt=4023.0
1h 24′ 53′ – Intervenció 2
Votació
https://actes.santjust.cat/session/sessionDetail/ff8080817c829bdf017eb55015e700e2?startAt=5093.0